Dyżur wakacyjny

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIELSKO-BIAŁA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Działalność przedszkoli w okresie wakacji w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzona na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr ON.0050.2370.2021.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2021/2022.

Od 9 maja 2022 r. rodzice będą mogli zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny  do przedszkoli. Po raz pierwszy zgłoszeń będzie można dokonać elektronicznie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. Tegoroczny nabór na dyżury wakacyjne placówek wychowania przedszkolnego rozpocznie się 09 maja br. o godzinie 9.00.

Strony dla rodziców:
przedszkola-wakacyjne-lipiec-bielsko-biala.nabory.pl
przedszkola-wakacyjne-sierpien-bielsko-biala.nabory.pl

 

Plan dyżurów wakacyjnych na rok szkolny 2021/2022 

Nasze przedszkole dyżur wakacyjny pełni w sierpniu.

Scroll to top