6:00 - 8:20

Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Czynności organizacyjne, ćwiczenia poranne.


8.20-8.30

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.


8.30-9.00

Śniadanie.


9.00-10.15

Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodne z podstawą programową. Zabawy swobodne.


10.15-11.15

Zabawy wg wyboru w sali. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogródku przedszkolnym, na boisku, w lesie) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.


11.15-11.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.


11.30-12.00

Obiad.


12.00-14.00

Leżakowanie (gr. Maluchy)


12.00-13.45

Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dzieci. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki w poszczególnych grupach. Zabawy dowolne w sali lub w ogródku przedszkolnym.


13.45-14.00

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.


14.00-14.15

Podwieczorek


14.15-17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia i zabawy dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach oraz wspomagające indywidualny rozwój dzieci. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci.