Naszym celem jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie pełnego potencjału rozwoju. Jesteśmy po to, by w atmosferze bezpieczeństwa stwarzać dziecku okazję do samodzielnego nabywania sprawności oraz umiejętności w takim stopniu i w takim zakresie, w jakim są do tego gotowe.

Chcemy podążać za ich potrzebami i zainteresowaniami. Zachęcać do podejmowania prób, odkrywania, pokonywania progów i trudności. Wyposażyć w poczucie, że poznawanie świata jest zajęciem radosnym i przynoszącym satysfakcję.

Jesteśmy gotowi do stałej rewizji swoich metod i szukania jak najlepszego zrozumienia sposobu odbierania świata przez dzieci, poprzez otwartość, umiejętność obserwacji, współpracę z rodzicami i permanentne doskonalenie warsztatu pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Tomala

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Beata Markiel - zastępca Dyrektora
mgr Joanna Kocoł
mgr Agata Kubiczek
mgr Ewa Kaps
lic. Joanna Sierek
mgr Małgorzata Tabjan
mgr Anna Maślany
mgr Barbara Bachlaj
mgr Agnieszka Zawiła
mgr Andżelika Tabiś                                                                                                                                                                                mgr Gabriela Grochowska
mgr Katarzyna Szlegr
mgr Monika Hess
lic. Alicja Stokłosa
mgr Magdalena Haczek
mgr Julita Kaczmarczyk
mgr Anna Marek- katechetka
mgr Żaneta Czepielik - nauczyciel języka angielskiego

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Intendent:
Jadwiga Gałuszka

Pomoce nauczyciela:
Barbara Honkisz
Alicja Wydra
Agnieszka Gryzełko
Marta Raczek
Danuta Kapustka
Anna Przybytek
Anna Gruszeczka
Izabela Konior
Ewelina Lasik
Elżbieta Wyciszkiewicz

Pozostałe:
Jolanta Konior - kucharka
Ewa Olma - pomoc kuchenna
Mariola Wasztyl - pomoc kuchenna
Grzegorz Talik - rzemieślnik