Naszym celem jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie pełnego potencjału rozwoju. Jesteśmy po to, by w atmosferze bezpieczeństwa stwarzać dziecku okazję do samodzielnego nabywania sprawności oraz umiejętności w takim stopniu i w takim zakresie, w jakim są do tego gotowe.

Chcemy podążać za ich potrzebami i zainteresowaniami. Zachęcać do podejmowania prób, odkrywania, pokonywania progów i trudności. Wyposażyć w poczucie, że poznawanie świata jest zajęciem radosnym i przynoszącym satysfakcję.

Jesteśmy gotowi do stałej rewizji swoich metod i szukania jak najlepszego zrozumienia sposobu odbierania świata przez dzieci, poprzez otwartość, umiejętność obserwacji, współpracę z rodzicami i permanentne doskonalenie warsztatu pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Tomala

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Beata Markiel - zastępca Dyrektora
mgr Joanna Kocoł
mgr Agata Kubiczek
mgr Ewa Kaps
lic. Joanna Sierek
mgr Angelika Mrowiec
mgr Anna Maślany
mgr Monika Gałuszka
mgr Agnieszka Zawiła
mgr Andżelika Tabiś
mgr Daria Barnaś-Hejduk
mgr Gabriela Grochowska
mgr Elżbieta Nycz
mgr Monika Hess
mgr Alicja Naróg
mgr Magdalena Haczek
mgr Julita Kaczmarczyk
mgr Magdalena Piątek
mgr Katarzyna Mazur
mgr Anna Marek - katechetka
mgr Żaneta Klaczek - nauczyciel języka angielskiego
mgr Martyna Koszeluk - pedagog specjalny

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Nr 43

mgr Marcin Gruszka

email: iod24h@data.pl

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Intendent:
Jadwiga Gałuszka

Pomoce nauczyciela:
Barbara Honkisz
Alicja Wydra
Agnieszka Gryzełko
Marta Raczek
Danuta Kapustka
Anna Przybytek
Beata Grzybowska
Izabela Konior
Ewelina Lasik
Elżbieta Wyciszkiewicz
Joanna Pasierbek-Ryszka

 

Pozostałe:
Jolanta Konior - kucharka
Ewa Olma - pomoc kuchenna
Mariola Wasztyl - pomoc kuchenna
Grzegorz Talik - rzemieślnik