M O T T O NASZEGO PRZEDSZKOLA:

„Warto się trudzić, by ujrzeć jeden uśmiech dziecka. …Bo dziecko to człowiek, dziecko to wielki, ważny świat…” J.Korczak

Przedszkole nr 43 znajduje się na obrzeżach miasta Bielska-Białej w dzielnicy Hałcnów. Przedszkole jest placówką 10-cio oddziałową: pięć oddziałów w budynku przedszkola oraz pięć oddziałów w Szkole Podstawowej  nr 28 w Bielsku-Białej.

Placówka posiada estetycznie urządzone sale wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne i  zabawki , dostosowane do  wieku  dzieci. Ponadto  mamy  piękny ogród, w  którym znajdują się urządzenia  pozwalające dzieciom aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna i miły oraz odpowiedzialny personel administracyjno-obsługowy. Przedszkole czynne jest od godz.6.00 do 17.00.

Wielkim atutem naszego  przedszkola jest  inicjowanie  współpracy z lokalnymi  instytucjami działającymi w  naszym środowisku oraz prowadzenie jej na szeroką skalę. Jest to wynikiem usytuowania przedszkola w dzielnicy miasta - Hałcnów, który słynie z różnych inicjatyw społecznych i działań podejmowanych przez instytucje społeczne i kulturalno – oświatowe.

Szeroka współpraca z rodzicami - jako  części  społeczności przyczynia się do podejmowania  działań,  mających na celu promowanie i ustawiczne podnoszenie jakości pracy przedszkola.

Praca opiekuńczo-wychowawcza i kształcąca prowadzona jest w oparciu o Program wychowania przedszkolnego: "Kocham przedszkole"- autorstwa M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek - dla grup 3-4 letnich oraz Program wychowania przedszkolnego - E.Kordas - dla dzieci 5-6 letnich.

Kadra pedagogiczna stosuje szereg  różnorodnych i nowoczesnych metod i form w pracy z dziećmi oraz wykorzystuje  również elementy następujących metod:

  • "Metody Dobrego Startu",
  • "Ruchu Rozwijającego"- W. Sherborn,
  • "Aktywne słuchanie muzyki" - B. Strauss,
  • "Pedagogiki zabawy"- Stowarzyszenia Klanza,
  • "Kinezjologii edukacyjnej"- P. Dennisona,
  • "Origami dla dzieci" - D. Dziamskiej,
  • "Dziecięcej matematyki" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

We wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu  prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w oparciu o "Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"  M. Appel, J. Zarańskiej i E. Piotrowskiej.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami prowadzone są przez specjalistów zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz rewalidacyjne.

Zajęcia dodatkowe :

  • W grupach 5-6 letnich dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia religii za zgodą rodziców.
  • Dla dzieci 5-6 letnich  z wadami wymowy organizowane są zajęcia logopedyczne dwa razy w tygodniu prowadzone przez specjalistów.
  • Spotkania literackie organizowane w Książnicy Beskidzkiej filia w Hałcnowie.