Informacja dotycząca roku szkolnego 2020 / 2021

Szanowni Państwo !

Przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021r. w trudnych warunkach reżimu sanitarnego. Funkcjonowanie grup przedszkolnych będzie oparte o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r., dlatego prosimy o zapoznanie się z Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w Przedszkolu nr 43 oraz podpisaniem i złożeniem Oświadczenia w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Zgodnie z tymi wytycznymi nie będzie grup zbiorczych. Dzieci będą przyprowadzane i odbierane w godzinach pracy oddziału, by uniknąć stykania się. Do szatni będą mogli wejść tylko rodzice dzieci zaczynających po raz pierwszy edukacje przedszkolną wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. maseczka, rękawiczki z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m. Dzieci starsze będą przyprowadzane do sali przez pomoc nauczyciela, rodzice nie będą wchodzić do przedszkola. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Komunikacja z rodzicami będzie odbywać się telefonicznie przez mobidziennik lub emailowo.

Osoby z zewnątrz nie będą wchodzić do przedszkola , będą przyjmowane w przedsionku przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego oraz środków ochrony osobistej. W przedsionku przedszkola będą dostępne środki do dezynfekcji rąk, z których należy korzystać.

 

Dokumenty do pobrania : 

  1. OŚWIADCZENIE RODZICA
  2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

Listy dzieci :

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

GRUPA V

Grupa VI

Grupa VII

GRUPA VIII

Grupa IX

Grupa X

 

Zapraszamy na zebrania organizacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

Przedszkole pracuje z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego prosimy o przybycie tylko jednego rodzica z własnym długopisem ( obowiązkowa maseczka zakrywająca nos i usta oraz rękawiczki ), ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo zebranie w poszczególnych grupach odbędzie się w dwóch turach w następujących dniach :

Grupa I

w dniu 04.09. ( piątek)

I tura  o godz. 15:45

II tura  o godz. 16:30

Grupa II

w dniu 03.09. ( czwartek)

I tura o godz. 16:00

II tura o godz. 16:45

Grupa III

w dniu 02.09. ( środa)

I tura o godz. 16:00

II tura o godz. 16:45

Grupa IV

w dniu 03.09. ( czwartek )

I tura o godz. 15:45

II tura o godz. 16:30

Grupa V

w dniu 04.09. ( piątek )

I tura o godz. 15:30 – dla Rodziców, których nazwisko dziecka zaczyna się na literę C-Ł

II tura o godz. 16:05 – dla Rodziców, których nazwisko dziecka zaczyna się na literę M-Z

Grupa VI

w dniu  2.09 ( środa )

I tura o godz. 16.00 – dla rodziców, których nazwisko dziecka zaczyna się na literę B-K

II tura  o godz. 16.45 – dla rodziców, których nazwisko dziecka zaczyna się na literę L-Z

Grupa VII

w dniu 2.09. ( środa)

I tura  o godz. 16:00 – dla rodziców, których dzieci mają pierwszą literę nazwiska wg alfabetu od B do L

II tura o godz. 17:00 – dla rodziców, których dzieci mają pierwszą literę nazwiska wg alfabetu od M do Z

Grupa VIII

w dniu 03.o9 ( czwartek )

I tura  o godz. 15:30 – dla rodziców, których dzieci mają pierwszą literę nazwiska wg alfabetu od B do N

II tura o godz. 16:05 – dla rodziców, których dzieci mają pierwszą literę nazwiska wg alfabetu od O do W

Grupa IX

w dniu 03.09. ( czwartek )

I tura o godz. 16:00

II tura o godz. 16:45

Grupa X

w dniu 02.09. ( środa)

I tura o godz. 16:00

II tura o godz. 16:45

 

Zgodnie z wytycznymi GIS  w związku z koniecznością organizacji pracy naszego przedszkola, w taki sposób, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup, rodzice / opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dzieci  w godzinach pracy poszczególnych oddziałów :

Grupa I : 6:30 – 16:00

Grupa II : 7:00 – 17:00

Grupa III: 8:00 – 15:00

Grupa IV : 7:00 – 16:00

Grupa V : 7:00 – 16:00

Grupa VI : 6:30 – 16:00

Grupa VII : 8:00 – 15:00 ( od 15 – 16 grupa łączona z grupą VI )

Grupa VIII : 7:00 – 16:00

Grupa IX : 7:30 – 16:30

Grupa X : 8:00 – 16:30

 

Informacja dotycząca 1 września

Szanowni Rodzice jednocześnie informujemy Państwa o zachowaniu dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącym min. 1,5 m.

  • Przedszkole zapewnia dzieciom wyprawkę
  • Rodzice proszeni są o zaopatrzenie dziecka w pudełko chusteczek higienicznych oraz paczkę chusteczek mokrych.
  • Dzieci muszą mieć podpisane pantofle oraz ubrania z bielizną na zmianę w podpisanym worku, który będzie umieszczony w szatni.
  • Rodzice dzieci z grupy ,,Maluszki”, proszeni są o dostarczenie pościeli  ( mała poduszka z letnią kołderką  / kocem ) oraz piżamki, w podpisanej poszewce.
  • Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów.

 

 

Scroll to top