Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu Przewodnik turystyczny Bielska – Białej oczami dziecka

W ramach obchodów związanych z połączeniem miast Bielska i Białej nasze Przedszkole było inicjatorem konkursu pt.: „Przewodnik turystyczny Bielska- Białej oczami dziecka”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie- wszystkie prace były piękne i bardzo kreatywne.

Zachęcamy do zobaczenia prezentacji prac oraz zapoznania się z wynikami konkursu.

Koordynatorki konkursu : Monika Gałuszka, Andżelika Tabiś

Scroll to top