Zwiedzanie Izby pamięci w Hałcnowie

Dzieci z naszego przedszkola zwiedziły jednozibowe muzeum –  Izby pamięci w Hałcnowie, w którym znajdują się pozyskane od mieszkańców dawne meble, ubrania i sprzęty.

 

 

Scroll to top